Tip je een vriend of vriendin!

E-mailadres(sen) van vriend(en)


Jouw Email-adres


BuiltWithNOF
Introductiecursus Antroposofie

De introductiecursus Antroposofie biedt het meebeleven van basisbegrippen vanuit de antroposofie over het wezen van de mens, en zijn plaats in de Aarde-ontwikkeling. Wat is vrijheid, hoezeer ben ik verantwoordelijk, en wat zijn de basisbehoeften van ieder mens, zijn onderwerpen die het bewustzijn kunnen verruimen waardoor er een bredere en stevige basis kan worden gevormd voor verdere persoonlijke groei.

 

“Antroposofie ontspringt doordat er in onze tijd zielen zijn, die alleen via de weg van antroposofie datgene kunnen vinden wat zij zoeken en waar zij naar verlangen. Het verlangen naar de grootste impuls van de aardeontwikkeling, de Christus-impuls. De manier van de antroposofie over het onderzoeken van de geest, begint bij het onszelf verheffen boven de persoonlijke mening, en de ware werkelijkheid in ogenschouw nemen met een gevoel van liefde voor het geestelijke.”

             Rudolf Steiner