Tip je een vriend of vriendin!

E-mailadres(sen) van vriend(en)


Jouw Email-adres


BuiltWithNOF
De zes basisbehoeften van de mens

De zes basisbehoeften van de mens

Door: Anthony Robbins

Alle mensen hebben verschillende wensen, maar ze worden gedreven door exact dezelfde behoeften. Veel mensen hebben hun doelen bereikt om te kunnen zeggen: “Is dit het nou?” Dit komt omdat ze nooit hun eigenlijke behoeften hebben geanalyseerd of hebben nagedacht hoe deze te bereiken. Ze hebben alleen de doelen nagestreefd die de cultuur in hun heeft geconditioneerd te volgen. Een begrip over de zes basisbehoeften van de mens kan niet alleen de drijvende kracht in jou losmaken om te ontdekken waar je allemaal tot toe in staat bent, maar ook om je doorlopend werkelijk vervuld te voelen.

Hieronder worden straks de zes basisbehoeften van de mens besproken die de drijfveer zijn voor al ons gedrag , maar laten wij ons eerst realiseren dat wat voor behoeften wij ook hebben, wij vehikels of strategieën ontwikkelen, waarvan sommigen onze levens sterken, en waarvan anderen ons voor korte tijd ondersteunen maar die op de langere termijn schadelijk voor ons kunnen zijn. Bijvoorbeeld, significant willen zijn, sommige mensen halen anderen onderuit, sommige mensen sparen de meeste speelgoed, anderen dragen bij op een unieke en betekenisvolle wijze. De vehikels die je selecteert bepalen niet alleen je vervulling op korte termijn, maar ook die op lange termijn en of je werkelijk zult groeien en bijdraagt. Een goeie manier om dit te meten is de ervaringen in je leven in te delen in vier klassen.

Klasse 1 ervaring is wat

 1. goed voelt
 2. goed voor je is
 3. goed is voor anderen
 4. het groter geheel dient

 Als wij deze vier criteria in een ervaring kunnen terugvinden, noemen we dit meestal ‘een piek ervaring’.

Klasse 2 ervaring is wat

 1. niet goed voelt
 2. maar goed voor je is
 3. goed is voor anderen
 4. het groter geheel dient

Dit zijn ervaringen die wij in ons leven meestal trachten te vermijden, maar die ons uiteindelijk het meest plezier geven, omdat ze de mogelijkheid bieden om als mens te groeien, en als wij ze beheersen wij steeds meer vervuld raken.

 Een groot geheim om vervuld te raken is dat je leert Klasse 2 ervaringen om te zetten in Klasse 1 ervaringen, ofwel dingen toch te doen die niet goed voelen maar wel goed voor je zijn, goed zijn voor anderen en het groter geheel dienen, en te leren genieten van het proces.

Als je leert de dingen lief te hebben die je leven en de levens van anderen verbeteren,  dan ontwikkel je een niveau van trots, kracht en vertrouwen dat maar weinig mensen ervaren.

Klasse 3 ervaring is wat

 1. goed voelt
 2. niet goed voor je is
 3. niet goed is voor anderen
 4. niet het groter geheel dient

Dit zijn de onproductieve ervaringen die we onszelf maar te dikwijls toestaan. Excessief drinken bijvoorbeeld, kan in deze klasse vallen. Klasse 3 ervaringen vervullen een onmiddellijke behoefte die op de langere termijn de kwaliteit van leven vernietigen en diepe pijn veroorzaken.

Klasse 4 ervaring is wat

 1. niet goed voelt
 2. niet goed voor je is
 3. niet goed is voor anderen
 4. niet het groter geheel dient

Waarom zou iemand zich voortdurend overgeven aan Klasse 4 ervaringen? Voor de eerste keer roken bijvoorbeeld was niet een aangename ervaring. Maar vaak geven mensen zich over aan Klasse 4 ervaringen door voortdurende stress of door conditionering en systemen van oude gewoontes. Je moet jezelf bevrijden van Klasse 4 ervaringen om vervuld te zijn.

De zes basisbehoeften van de mens waar je voortdurend naar moet streven om jezelf vervuld te voelen zijn de volgende:

 1. Zekerheid/comfort
 2. Significantie
 3. Groei
 4. Onzekerheid/variëteit
 5. In verbinding zijn/liefde
 6. Bijdrage

Alle mensen hebben dezelfde problemen omdat ze allemaal dezelfde zes basisbehoeften hebben en omdat deze behoeften paradoxaal zijn; dit wil zeggen dat ze met elkaar in conflict lijken te zijn. Serieuze problemen kunnen ontstaan als we destructieve ‘vehikels’ kiezen om te proberen deze behoeften te bevredigen. Nu kunnen we ervoor kiezen nieuwe patronen van behoeftebevrediging te creëren die ons kunnen leiden naar meesterschap over ons eigen leven.

 Alle mensen hebben behoefte aan:

1.Zekerheid/comfort

Voor de meeste mensen geldt, zekerheid staat gelijk aan overleven. We hebben allemaal behoefte aan een gevoel van zekerheid dat we pijn kunnen vermijden en plezier kunnen verwerven. Sommige mensen proberen zekerheid te bereiken door alles rond hen heen te beheersen ofwel te controleren. Dit is gewoonlijk een Klasse 3 ervaring; het mag op het moment goed voelen, maar het is niet goed voor je, het is niet goed voor de mensen om je heen en het dient niet het groter geheel. Aan de andere kant, wanneer je jou interne moed of vertrouwen gebruikt om zekerheid te bereiken zou dat een Klasse 1 vehikel zijn. Als jij je moedig voelt, als je werkelijk je vertrouwen gebruikt, dan voelt dat goed, wat je doet is goed voor jou, en in een moedige en met vertrouwen gevulde staat neig je ook om dingen te doen die het groter geheel dienen.

Hier is echter de paradox. Als een persoon zich volledig zeker voelt, als zaken volledig voorspelbaar zijn, als je de behoefte zat bent, dan slaat de verveling toe. En dus als we opzoek zijn naar zekerheid, willen wij op het zelfde moment een dosis….

2. Onzekerheid/variëteit

Iedereen heeft behoefte aan variatie,  een verassing, een uitdaging om zichzelf volledig levend te voelen of complete vervulling te ervaren. Met teveel zekerheden vervelen wij ons. Hetzelfde met teveel variatie worden wij uiterst angstig en overbezorgd. We hebben een bepaalde graad van zekerheid nodig om van de variatie te kunnen genieten. Er is een uitgekiende balans tussen deze twee nodig om onszelf volledig vervuld te voelen. Sommige mensen kiezen drugs of drank om variatie, om een verandering in hun toestand, te ervaren. Sommige mensen kiezen ervoor om naar een film te kijken. Anderen gebruiken stimulerende conversaties en uitdagingen om te leren.

3. Significantie

We hebben allemaal de behoefte om iets betekenen, een gevoel hebben van uniek zijn, dat we een speciaal doel hebben in ons leven. Nogmaals, we kunnen dit bereiken via destructieve vehikels –door onszelf uniek te maken door, bijvoorbeeld, een geloof te ontwikkelen dat we beter zijn dan anderen. Sommige mensen worden uniek door het creëren van extreme problemen dat hun verwijdert van anderen. De medische wetenschap toont ons dat sommige mensen onderbewust een vaardigheid ontwikkelen om zichzelf ziek te maken om daardoor door anderen te kunnen worden verzorgd. Dit is duidelijk een Klasse 4 ervaring. Sommige mensen worden uniek door meer geld te verdienen dan anderen, door meer spelgoed te bezitten, om meer titels te halen. Of door zich op een bepaalde manier te kleden, of het ontwikkelen van een bepaalde smaak of stijl.

Of we kunnen er voor kiezen om een leven te leven waarin we alleen maar anderen dienen. Dit is duidelijk een Klasse 1 ervaring, alhoewel het vaak aanvoelt als Klasse 2.

Onthoud, we hebben allemaal de behoefte om uniek te zijn. Maar paradoxaal genoeg, om je uniek te kunnen voelen, moeten wij onszelf afscheiden. Als we ons compleet uniek voelen, voelen wij ons anders en afgescheiden, en dit is tegenstrijdig met…

4. In verbinding zijn/liefde

Dit behelst tevens het gevoel met jezelf in verbinding staan alsook met anderen waarmee je jouw liefde kunt delen. Om in deze behoefte te kunnen voorzien kun je lid worden van een club of  deelnemen aan een groep met een positieve doelstelling. Sommige mensen worden lid van een groep (bende of gang) met een negatieve inslag waarbij ze toch het gevoel van verbinding hebben. Via verbinding met jouw Schepper alsof er altijd voor je wordt gezorgd, kun je onmiddellijk verbinding voelen. Sommige mensen worden ziek om zich verbonden en geliefd te voelen. Sommige mensen stelen, zijn aan de drugs, drinken bovenmatig alcohol, om tot een groep te behoren en in enige mate verbonden te voelen. Gemakkelijk te onthouden is, net als bij de andere basisbehoeften, als je voortdurend geeft wat je zou willen ontvangen, dit via anderen in grotere mate terug zult ontvangen.

5. Groei

Groei is gelijk aan leven. Op deze planeet, is alles wat leeft of aan het groeien of stervende. Groei is een van de twee basisbehoeften in het leven. Het maakt niet uit hoeveel geld je hebt, hoeveel mensen jou kennen, wat je hebt bereikt in het leven. Als je niet het gevoel hebt dat je groeit, zul je ongelukkig zijn en niet vervult zijn. Maar tevens zul je de euforie van er toe doen of  dat je van betekenis bent moeten ervaren….

6. Bijdrage

We hebben allemaal diep in ons binnenste de behoefte buiten onszelf te treden en een leven te leiden dat het groter geheel dient. In deze momenten van ons leven kunnen wij ware vreugde en vervulling ervaren.

Bijdragen kun je niet alleen aan anderen leveren, maar dit bij jezelf doen is even zo belangrijk, want wat wij zelf niet bezitten, kunnen wij ook niet aan anderen geven. Een balans van bijdragen aan anderen en aan jezelf, met name niet egoïstische bijdragen, is het ultieme geheim naar ware vreugde in je leven waar zoveel mensen naar verlangen.

Als er iets is wat jij doet, wat andere mensen moeilijk vinden, maar jij doet dit heel erg graag (en dat je uren kunt volhouden), kun je verzekerd zijn dat je een enorme zekerheid, variëteit, significantie of uniek zijn, verbinding, groei en/of bijdrage zult ervaren. Als we voelen dat een bepaalde handeling aan veel van onze behoeften voldoet, zijn we gedreven om die handeling uit te voeren. Hetzelfde geldt voor iets wat je uit de weg gaat te doen, of wat je voortdurend uitstelt; dit komt door je huidige strategie van benadering waardoor je onzeker bent over het plezier wat deze handeling je zal geven, of dat je denkt dat deze handeling weinig bijdraagt aan je behoeften.

Alles wat een mens doet kan tegemoet komen aan alle zes basisbehoeften, simpel door verandering van hun perceptie (het opnemen van indrukken in het bewustzijn, dus op wat voor manier men gewaar wordt, men iets gelooft of men iets waardeert), of hun strategie (hoe men de zaak benadert om deze op te lossen).

Als je maar een paar vehikels kunt vinden om in je zes basisbehoeften te voorzien, dan zul je jezelf op volle stoom ervaren en zul je weten wat je moet doen om je doelen te bereiken. En dit alles begint met bewustzijnje moet je bewust worden waarom je doet wat je doet zodat je een nieuw patroon kunt vinden wat leidt tot jouw zelfverwezenlijking!